Maďarsko - Budapešť

Budapešť je hlavní město Maďarska s téměř 2,5 miliony obyvatel. Má mnoho tváří a díky svému půvabu se nazývá Perlou Dunaje. Jeho název vznikl spojením dvou měst, kopcovité Budy na pravém břehu Dunaje a rovinaté Pešti na levém břehu. Dnes zde najdeme řadu historických památek, muzeí ale i restaurací a kaváren. A nesmíme zapomenout navštívit proslulé lázně, které nám mimo jiné připomenou i dlouhé období turecké nadvlády!

Prvními osadníky v oblasti dnešní Budapešti byli Keltové. Nezůstali zde ale dlouho. Kolem roku 100 je vytlačili staří Římané. Objevili zde vhodné místo, kde se dalo snadno přecházet přes Dunaj, a založili osadu Aquincum. Ta měla v době svého rozkvětu až 40.000 obyvatel a ještě dnes najdete např. ruiny dvou římských amfiteátrů kousek od Markétina ostrova, ležícího v blízkosti centra města.

V 5. století obsadil po nájezdech barbarských kočovných kmenů oblast legendární hunský vůdce Attila. Kočovné Huny zanedlouho vystřídali kočovní Avarové, a tak se zde po následujících 300 let rozkládala říše Avarská.

Koncem 9. století překročilo sedm maďarských kmenů, vedených králem Arpádem, hranice dnešního Maďarska. Králův potomek, pravnuk Štěpán, pak na přelomu 10. a 11. století sjednotil zemi, přijal křesťanství a založil Uherské království. První opevnění vybudovali Maďaři v Budíně až ve 13. století. Stalo se tak poté, co byla zdejší oblast vypleněna mongolskými nájezdníky. Velkého rozkvětu Budín dosáhl v 15. století za vlády uherského krále Matyáše Korvína. 

Pak ale došlo roku 1526 k bitvě u Moháče, na jihu dnešního Maďarska. V bitvě, která trvala pouhé 2 hodiny, se střetla uherská armáda s Turky a byla tvrdě poražena. Zde zahynul i Ludvík Jagellonský, uherský a český král. Jak se to stalo? Utopil se v bažinách v okolí Moháče, když utíkal po prohrané bitvě…

Turci pak obsadili Budín na dlouhých 150 let. Je to místo, kde se rozkládalo nejsevernější město Osmanské říše.

Nechte se inspirovat k návštěvě fotkami z jarní Budapešti.  

© 2020 Ladislav Zemánek - www.it-projekty.cz

Uváděné trasy a tipy na výlety jsou pouze orientační. Obsah stránek může zastarávat a není v našich silách jej stále aktualizovat. Dodržujte prosím zákony - na výletech jste zodpovědní sami za sebe i za své okolí.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Vítejte na stránkách www.vylety.online a nechte se inspirovat k pěším i cyklistickým výletům v Česku, na Slovensku i v okolních zemích.