V Evropě jako doma

Není reálné popsat na jednom místě celou Evropu. Přitom je historie Evropy i historií Českou. U nás se potkávaly národy během mnoha válek - třicetiletá válka, Napoleonova tažení. Byli jsme součástí Rakousko-Uherska a tak jsme dokonce měli moře na severu Itálie. Karel IV. vládl velké části Evropy, včetně oblastí v Itálii a Francii. Jan Hus byl upálen ve Švýcarsku.

Najdete zde pouze "ochutnávky" na cesty po Evropě, ale pokud se podíváte na historii, tak se všude můžete cítit jako doma. Můžete se nechat inspirovat i jednotlivými místy a nasát jejich atmosféru.

20160212_1858_1106.jpg

Německo

Když se řekne Německo, tak si většinou vybavíme historii 20. století. V předchozích staletích se ale naše národy potkávaly v rámci hranic Římské říše.

My se podíváme kousek za hranice do Drážďan, pak do Berlína, k Severnímu moři, ale i ke švýcarským hranicím.

20170317_1917_1889.jpg

Maďarsko

Koncem 9. století překročilo sedm maďarských kmenů, vedených králem Arpádem, hranice dnešního Maďarska. Králův potomek, pravnuk Štěpán, pak na přelomu 10. a 11. století sjednotil zemi, přijal křesťanství a založil Uherské království. První opevnění vybudovali Maďaři v Budíně až ve 13. století.

20181012_1938_1111.jpg

Francie

Pokud hledáme vazbu na Francii, tak se obvykle dostaneme k Napoleonovi a k mladému Karlovi IV. Inspirace Francií se projevila například na pražském Petříně. My se zde podíváme i na vzor Petřínské rozhledny do Paříže.

20130822_2106_1046.jpg

Švýcarsko

I Švýcarsko bylo součástí Římské říše, takže také máme kousek společné historie. Také nelze zapomenout na koncil kostnický a upálení mistra Jana Husa. 

Podíváme se k Bodamskému jezeru a do Kostnice, a po cyklotrase středním Švýcarskem až do Lausanne u Ženevského jezera.

20190822_1600_1268.JPG

Itálie

Benátky a sever Itálie s jezery pod Alpami. To jsou oblasti, které nám jsou povědomé, pokud jsme předtím byli na jihu Rakouska nebo na Istrii. Podíváme se zde k jezerům a malebným vesničkám i do Benátek.

20190816_1820_1054.JPG

Chorvatsko

Chorvatsko je oblíbená dovolenková destinace. My se podíváme do městeček na Istrii, ostrově Krk, ale i na Plitvická jezera.

© 2020 Ladislav Zemánek - www.it-projekty.cz

Uváděné trasy a tipy na výlety jsou pouze orientační. Obsah stránek může zastarávat a není v našich silách jej stále aktualizovat. Dodržujte prosím zákony - na výletech jste zodpovědní sami za sebe i za své okolí.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Vítejte na stránkách www.vylety.online a nechte se inspirovat k pěším i cyklistickým výletům v Česku, na Slovensku i v okolních zemích.