Šumava a Pošumaví

O Šumavě

 

Historie osídlení Šumavy sahá do doby bronzové. Od 8. století se zde rýžovalo zlato a od 13. století pak dochází k dalšímu rozmachu dolování zlata a stříbra. Do oblasti přichází více lidí a vznikají hornická města i strážní hrady. V 16. století se začíná rozvíjet sklářství, které potřebuje základní suroviny - dřevo a křemen. V 17. a 18. století pak roste poptávka po dřevě ve vnitrozemí a tak došlo i na stavbu plavebních kanálů. Vchynicko-tetovský plavební kanál obchází nesplavný úsek řeky Vydry a Schwarzenberský plavební kanál dokonce umožnil plavení dřeva do Dunaje a tím dodávku dřeva do Vídně.

Na přelomu 19. a 20. století se lidí začínají více stěhovat do průmyslových oblastí. Během II. světové války došlo k dalšímu odlivu českého obyvatelstva a po válce i obyvatelstva německého. 

Po roce 1948 zabrala velkou část Šumavy armáda. Teprve po pádu železné opony po roce 1989 se Šumava opět otevřela pro turistiku ...

Konkrétní výlety pro pěší i pro cyklisty jsou na cesko-pesky-a-na-kole.

Fotogalerie

© 2020 Ladislav Zemánek - www.it-projekty.cz

Uváděné trasy a tipy na výlety jsou pouze orientační. Obsah stránek může zastarávat a není v našich silách jej stále aktualizovat. Dodržujte prosím zákony - na výletech jste zodpovědní sami za sebe i za své okolí.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Vítejte na stránkách www.vylety.online a nechte se inspirovat k pěším i cyklistickým výletům v Česku, na Slovensku i v okolních zemích.