Porta Bohemica

Typ výletu:

Pěší

Oblast:

Autor:

České středohoří

L. Zemánek

Rok:

2020

Délka (km):

17.1

Převýšení (m):

558

Výlet z Litoměřic přes "stepní" vrch Hradiště, dále přes kamenné moře na vrchu Plešivec a obec Kamýk s hradní zříceninou ze 14. století. Vrcholem trasy jsou Tři kříže u Kalvárie, odkud je krásný výhled na Labe. Jeho koryto zde opouští nížinu a mizí mezi kopci Českého středohoří v místě zvaném Porta Bohemica - Brána Čech.

Trasa umožňuje nespočet variant. My startujeme u Horního nádraží v Litoměřicích a jdeme po červené značce.

Zájemci mohou odbočit a prohlédnout si Národní přírodní památku Bílé stráně, jehož části jsou chráněné již od roku 1929. Mohou zde vidět ohrožené teplomilné a suchomilné rostliny.

Dále pokračujeme po červené a následně žluté na vrch Hradiště. Je zde chráněné území, na kterém můžete vidět koniklec a další stepní květenu.

Obec Hlinná nabídne zájemcům hospůdku s občerstvením a potom následuje stoupání na Plešivec. Ten kromě výhledů nabízí i přechod přes kamenné moře po modré značce. Na úpatí suťového pole najdete i ledové jámy, které až do letních měsíců udržovaly led a sníh.

Určitě na chvilku opusťte modrou a obejděte si zříceninu hradu Kamýk. Dovnitř se nedostanete, ale i tak budete mít pěkný výhled. V Kamýku opustíme modrou a po zelené dojdeme ke Kalvárii. V této přírodní rezervaci opět najdeme řadu vzácných rostlin i živočichů - např. ještěrka zelená. Při pohledu na řeku nelze přehlédnout, že z nížiny teče mezi kopce, tedy "do hor". Je to tím, že řeka tady byla dříve než kopce a měla tak možnost si koryto "udržovat".

K řece a k vlaku můžete buď po zelené směrem na Velké Žernoseky, nebo po žluté do Libochovan.

Poděkování za návrh této krásné trasy patří přátelům ze ZO ČSOP Křivatec.

© 2020 Ladislav Zemánek - www.it-projekty.cz

Uváděné trasy a tipy na výlety jsou pouze orientační. Obsah stránek může zastarávat a není v našich silách jej stále aktualizovat. Dodržujte prosím zákony - na výletech jste zodpovědní sami za sebe i za své okolí.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Vítejte na stránkách www.vylety.online a nechte se inspirovat k pěším i cyklistickým výletům v Česku, na Slovensku i v okolních zemích.