Pražský hrad

Typ výletu:

Pěší

Oblast:

Autor:

Praha

L. Zemánek

Rok:

Délka (km):

0

Převýšení (m):

Pražský hrad založil český kníže Bořivoj kolem roku 880. Opevnění zřejmě ale dokončil až jeho syn Vratislav. První opevnění tvořily hliněné náspy s dřevěnými kůly a zde na západní straně byl vykopán desítky metrů hluboký příkop. To vytvářelo strategickou polohu pro panovníkovo sídlo.

Už první tři knížata tu nechala postavit první kostely. Poté, co byl hrad vypálen německým císařem Jindřichem III., postavil v 11. století kníže Břetislav celý zděný hrad. Od 12. století se hrad stává sídlem českých panovníků, kteří byli povýšeni dědičně na krále. Později tu sídlili i císaři Svaté říše římské. Největší slávy a rozvoje se hradu dostalo za císaře Karla IV, který vedle stavby paláce a katedrály dokonce nechal zlatit střechy hradu. Další velký rozvoj přinesla vláda císaře Rudolfa II., kdy se Praha stala centrem tehdejšího evropského umění a začínající vědy.

Hrad má rozlohu více než 7 ha. Nachází se tu nejdůležitější církevní stavba v Čechách, katedrála sv. Víta a další čtyři kostely a kaple. Hrad je také sídlem prezidenta České republiky. Pro své unikátní památky je spolu s dalšími částmi Prahy zapsán na seznamu památek UNESCO.

© 2020 Ladislav Zemánek - www.it-projekty.cz

Uváděné trasy a tipy na výlety jsou pouze orientační. Obsah stránek může zastarávat a není v našich silách jej stále aktualizovat. Dodržujte prosím zákony - na výletech jste zodpovědní sami za sebe i za své okolí.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Vítejte na stránkách www.vylety.online a nechte se inspirovat k pěším i cyklistickým výletům v Česku, na Slovensku i v okolních zemích.