Šumava a Pošumaví

Historie osídlení Šumavy sahá do doby bronzové. Od 8. století se zde rýžovalo zlato a od 13. století pak dochází k dalšímu rozmachu dolování zlata a stříbra. Šumava tak přitahuje více lidí a vznikají hornická města i strážní hrady.
Šumava

Šumava a její osídlení se začíná měnit v 16. století, kdy se začíná rozvíjet sklářství, které potřebuje základní suroviny – dřevo a křemen. V 17. a 18. století pak roste poptávka po dřevě ve vnitrozemí a tak došlo i na stavbu plavebních kanálů. Šumavská krajina je zvlněná a zejména do chráněných oblastí na na vrcholy se dostanete pouze pěšky. Pokud jste příznivci cyklistiky, tak si určitě také přijdete na své.

Vchynicko-tetovský plavební kanál obchází nesplavný úsek řeky Vydry a Schwarzenberský plavební kanál dokonce umožnil plavení dřeva do Dunaje a tím i dodávku dřeva do Vídně.

Na přelomu 19. a 20. století se lidí začínají více stěhovat do průmyslových oblastí. Během II. světové války došlo k dalšímu odlivu českého obyvatelstva a po válce i obyvatelstva německého.

Po roce 1948 zabrala velkou část Šumavy armáda a teprve po pádu železné opony v roce 1989 se tak Šumava opět otevřela pro turistiku

​Konkrétní výlety pro pěší i pro cyklisty jsou zde.

Fotogalerie – Šumava

Booking.com