Audio průvodce

Audio průvodce vám přináší příběhy jednotlivých míst, přizpůsobí se vašemu tempu a je vám k dispozici kdykoliv. Pokud chcete vědět proč a jak tyto trasy vznikly, přečtěte si o historii mobilního audio průvodce.

Individuální prohlídky města. Kdykoliv.

Bazilika sv. Petra a Pavla

Praha - Vyšehrad

Na Vyšehradě najdeme zde stopy pradávného osídlení, zbytky gotického a barokního opevnění, několik církevních staveb i národní pohřebiště významných osobností. Je záhadou, proč se nedochovalo více starších písemných záznamů o prvních stavbách na Vyšehradě. První písemné zmínky najdeme až v nejstarší dochované české kronice, sepsané Kosmasem ve 12. století, tj. skoro 200 let po založení Vyšehradu. I tyto zmínky vycházejí z legend a ústně předávaných pověstí.

Karlův most

Praha - Karlův most

Gotický Karlův most z druhé poloviny 14. století postavený císařem Karlem IV. a o tři století později vyzdobený po celé délce barokními sochami. Most se tak stal unikátní sochařskou galerií pod širým nebem. Stavba Karlova mostu začala 9. července 1357 brzy ráno, zřejmě v 5 hodin 31 minut. Základní kámen položil sám císař a český král Karel IV. Během staletí se na mostě odehrála řada důležitých i kuriózních historických příběhů.

audio průvodce drážďany - staré město

Drážďany - Staré město

Drážďany se v 15. století staly hlavním městem spolkové republiky Sasko a nazývají se také Florencií na Labi. Po rozkvětu v době renesance následoval velký barokní rozvoj, spojovaný zejména s osobou Augusta II. Za 2. Světové války bylo město téměř zničeno a je postupně obnovováno do původní krásy, kterou vám na této trase ukážeme. Také si poslechnete příběhy, které se s městem a jeho historií pojí.

Booking.com

Historie audio průvodce

Od roku 2015 jsem se jako spoluzakladatel podílel na realizaci  turistického portálu Fennec Guide a audio průvodce pro mobilní telefony pod názvem Pocket Fennec. Portál propojoval průvodce a návštěvníky měst. Toto inovativní řešení sice není v současné době v provozu, ale vybrané audio trasy najdete na tomto webu.

Jak původní portál a audio průvodce fungoval?

  • Profesionální turistický průvodce připravil trasu a tu jsme zpracovali do audio podoby a publikovali.
  • Uživatel si trasu zdarma nebo za poplatek stáhl ve vybraném jazyce do svého telefonu a mohl vyrazit na prohlídku.
  • V závislosti na aktuální poloze mu aplikace automaticky přehrávala audio obsah tak, jak trasou procházel.
  • Osobní průvodce v telefonu se tak přizpůsobil vašemu tempu prohlídky i časovým možnostem a nemuseli jste se mačkat v davu.
  • Aplikace obsahovala i mapu trasy s aktuální polohou, fotkami a doplňujícími popisy.

 

V původní podobě se už Fennec Guide nevrátí, ale teprve čas ukáže, co jej nahradí.