Orlické hory – okolí Neratova

Neratov byl po odsunu německých obyvatel pustý a určený k zániku stejně, jako zdejší kostel. Dnes je zde opět živo. Vydejte se ale i do okolí.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Neratov
Typ výletu:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek
Délka: 16.4 km
Převýšení: 491 m
Rok: 2021

Historie Neratova sahá k počátku 16. století, kdy je zde zmiňována sklárna a později dřevěný kostelík. O místní vodě se začalo říkat, že je léčivá a byly zde i lázně. V roce 1723 byla zahájena stavba barokního kostela Nanebevzetí panny Marie. Jeho stavba byla pak dokončena v roce 1733. Kostel po 2. světové válce vyhořel a v letech 1960 a 1973 měl být stržen. Naštěstí k tomu nedošlo a v roce 1989 se dostal na seznam památkově chráněných objektů.

Neratov míval přes 2000 obyvatel, ale jejich počet postupně klesl na 2 stálé obyvatele. Po roce 1989 se do pusté vesnice začal vracet život díky Sdružení Neratov, které pomáhá handicapovaným a současně byly zahájeny i práce na obnově kostela. Dnes můžete obdivovat opravený kostel, kterému vévodí částečně prosklená střecha. Kostel je přístupný a můžete vystoupat i do věží.

Kromě kostela nabízí Neratov i výlety do přírody, které můžete spojit s prohlídkou předválečného opevnění.  Vydejte se po podle této mapy po žluté značce na Mezivrší. Dostanete se tak na hřeben na Jiráskovu cestu (červená značka). Po ní se dostanete na rozhlednu na Anenském vrchu a následně k tvrzi Hanička a několika pěchotním srubům. Pokud si budete chtít tvrz Hanička prohlédnout, ohlídejte si otevírací dobu. Zpět se dostanete po modré značce.

Z dalších výletů v okolí se můžete vydat třeba přes prales Bukačka na Vrchmezí.

Fotogalerie – Neratov, opevnění a Anenský vrch

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu

 
Typy výletů