Panská skála

Panská skála - to jsou čedičové kamenné varhany na území Chránění krajinné oblasti České středohoří. Jsou vulkanického původu a vznikly před 30 miliony let.
Panská skála
Typ výletu:
Autor: Ladislav Zemánek

Jedná se o svislé čtyř až šestiboké sloupce, vysoké až 15 metrů, uspořádané jako píšťaly varhan. Vznikly v jícnu sopky postupným chladnutím magmatu, které se nedostalo na zemský povrch. Původně zde bylo čedičové návrší, z něhož lidé těžili kámen. Tím došlo k odkrytí této skály, kterou se snažili již od konce 19. století zachránit. V roce 1904 byla ukončena těžba na vrcholu skály, ale ve spodní části pokračovala v místech, kde je dnes jezírko. Těžba kamene pak byla zakázána v roce 1913. V roce 1939 bylo pak plánováno odtěžení celé skály. K tomu naštěstí nedošlo a v roce 1953 byla prohlášena za přírodní rezervaci.