Pražský hrad

Pražský hrad založil český kníže Bořivoj kolem roku 880. Opevnění zřejmě ale dokončil až jeho syn Vratislav.
Pražský hrad - večer
Typ výletu:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

První opevnění, které chránilo Pražský hrad, tvořily hliněné náspy s dřevěnými kůly a na západní straně byl vykopán desítky metrů hluboký příkop. To vytvářelo strategickou polohu pro panovníkovo sídlo.

Už první tři knížata tu nechala postavit první kostely. Poté, co byl hrad vypálen německým císařem Jindřichem III., postavil v 11. století kníže Břetislav celý zděný hrad. Od 12. století se hrad stává sídlem českých panovníků, kteří byli povýšeni dědičně na krále. Později tu sídlili i císaři Svaté říše římské. Největší slávy a rozvoje se hradu dostalo za císaře Karla IV, který vedle stavby paláce a katedrály dokonce nechal zlatit střechy hradu. Další velký rozvoj přinesla vláda císaře Rudolfa II., kdy se Praha stala centrem tehdejšího evropského umění a začínající vědy.

Pražský hrad má rozlohu více než 7 ha. Nachází se tu nejdůležitější církevní stavba v Čechách, katedrála sv. Víta a další čtyři kostely a kaple. Hrad je také sídlem prezidenta České republiky. Pro své unikátní památky je spolu s dalšími částmi Prahy zapsán na seznamu památek UNESCO. Více na oficiálních stránkách.

V době vzniku měl Pražský hrad i jednoho konkurenta – na protějším břehu stál Vyšehrad, který i dnes konkuruje hradu. Zkuste se podívat na katedrály, které v těchto místech stojí 🙂

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu

 
Typy výletů