Vydra a Křemelná

Řeka Vydra má k soutoku s Křemelnou pouhých 23 km, ale rozhodně vás okouzlí svou různorodostí, která je dána spoustou žulových balvanů v jejím korytě.
Vydra
Typ výletu:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

Vydra

Právě kamenité koryto způsobilo, že Vydra nebyla vhodná pro plavení dřeva. Mezi lety 1799 – 1801 byl tedy vybudován Vchynicko-tetovský kanál. Ten začíná pár kilometrů pod Modravou. Vydra je zde přehrazena hradlovým mostem Rechle, který sloužil k zachycení plaveného dřeva a k jeho odklonění do plavebního kanálu. Hradlový most i plavební kanál najdete na fotkách z okolí Modravy. Vchynicko-tetovský kanál je technickou památkou, která je dodnes funkční, pouze se už nevyužívá k plavení dřeva, ale přivádí vodu k akumulační nádrži vodní elektrárny Vydra. Zbytek vody je pak kanálem odveden do Křemelné. Kousek pod Čeňkovou pilou se tak všechna odvedená voda opět vrátí do svého koryta.

Pokud se ale vrátím k Vydře, tak právě kamenitý úsek od Antýglu k Čeňkově pile je podle mne nejhezčí. Nesmí se tam na kole, takže musíte pěšky, ale ono by kolo stejně při focení překáželo 🙂

Křemelná

Křemelná je druhou řekou, z níž na soutoku s Vydrou vzniká pod Čeňkovou pilou Otava. Přístup do kaňonu Křemelné je omezený s ohledem na chráněné druhy živočichů i rostlin. Do některých oblastí se můžete ale vydat s průvodcem NP Šumava, jako jsme to udělali my. Pod vedením p. Pecky jsme prošli místa, na která bychom se jinak nedostali.

Booking.com