Znojmo

Centru Znojma vévodí kostel sv. Mikuláše, který byl postupně budován od první poloviny 14. století. Naproti němu je Znojemský hrad s rotundou sv. Kateřiny, pravděpodobně z 2. poloviny 11. století.
Znojmo
Typ výletu:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

Již od 8. století se na skále v oblasti dnešní části Hradiště nacházelo skutečné hradiště, střežící brod přes Dyji. Znojmo bylo ve 20. letech 13. století povýšeno na královské město.

Znojemské podzemí je největším systémem podzemních chodeb s délkou téměř 27 km a jeho budování bylo zahájeno na přelomu 14. a 15. století. Na rozdíl od Kutné Hory nebo jiných poddolovaných měst se předpokládá, že sklepy byly budovány primárně pro skladování potravin a sudů s víny. Byly zde i odvodňovací štoly, mučírna a bylo využíváno i jako úkryt. S rostoucím zatížením ve 2. polovině 20. století začalo docházet k propadům a podzemí bylo nutné jej zpevnit.

Pokud naopak hledáte výhled, určitě se vypravte na Znojemskou radniční věž z poloviny 15. století.