Kostel sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Máří Magdalény pochází ze 13. století. V době vzniku to byl nejstarší křesťanský kostel v areálu Budínského hradu.
Kostel sv. Máří Magdalény - Hradní vrch - Budapešť
Země:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

V období středověku pak sloužil ke konání mší pro místní maďarské obyvatelstvo. Do hlavního Matyášova chrámu, totiž měli přístup pouze měšťané německé národnosti.

Kostel Máří Magdalény byl budován po dlouhých 500 let. K jeho rozšíření došlo v 15. století a definitivně byl dostavěn až koncem 18. století. Mezitím se za turecké nadvlády prý dokonce proměnil na mešitu. Krátce po dokončení jeho barokní přestavby zde v roce 1792 proběhla korunovace císaře Františka I. Rakouského. Dnes z kostela zůstala jen tajemná věž a jeho vyznačený půdorys.

K jeho zničení došlo během spojeneckých útoků na konci 2. světové války. Zkáza byla dokončena za vlády komunistů v 50. letech 20. století. Srovnána se zemí měla být i věž, ale to se naštěstí nestalo.

Věž má v sobě barokní prvky, příkladem je střecha jako helmice, i gotická okna s lomenými oblouky. K úpravě prostor před věží došlo až roku 1986. Původní gotické zdi byly pozvednuty necelý metr nad úroveň okolního terénu, aby si každý mohl udělat představu, jak velká byla původní gotická stavba. Z dalších velkolepých plánů zůstala zvonkohra nad vchodem a novodobě vztyčené solitérní chrámové okno, které má demonstrovat velikost zničeného chrámu. Ve věži jsou dnes výstavní prostory i malé muzeum.

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu