Berlín

Berlínská zeď - Braniborská brána

Berlínská zeď

Berlínská zeď rozdělovala město od roku 1961 do roku 1989. Celým Berlínem nyní vede linie, která znázorňuje, kudy zeď procházela. Na mnoha místech jsou ponechány malé kusy zdi jako připomínka tohoto období.