Rybářská bašta

Rybářská bašta byla vybudována v r. 1905 jako vyhlídková terasa, která svým zvláštním vzhledem měla zároveň Budapešť obohatit o další architektonickou kuriozitu.
Rybářská bašta - Budapešť - Hradní vrch
Země:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

Rybářská bašta se svými sněhobílými věžemi sice nikdy neměla vojenský význam, ale její linie přesně sledují příslušný úsek zrušené středověké hradby. Je odtud nádherný výhled na Budapešť.

Stavby se ujal stejný architekt, který právě dokončil přestavbu Matyášova chrámu, Frigyes Schulek. Zajímavostí je, že opravy stavby poničené za druhé světové války prováděl jeho syn János Schulek.

Název Rybářská bašta je odvozen od rybářského cechu, který střežil tento prostor ve středověku. Když si celou vyhlídkovou plošinu prohlédnete, napočítáte sedm věžiček. Ty symbolizují 7 maďarských kmenů, které přišly na území Maďarska v 9. století. Nejsilnější kmen se jmenoval Megyeri. Od tohoto názvu se odvozuje název státu v některých řečech. Slované zas nazývali maďarské kmeny výrazem Ugri. Z toho vznikl pozdější pojem „Uhry“. Název Hungaria možná souvisí s omylem, kdy byli Maďaři zaměňováni s kmenem kočovných Hunů, kteří v této oblasti také dříve sídlili.

Jak je vidět, národy často přebíraly jména podle kmenů, které byly na území, kam při stěhování národů dorazily.

Oficiální stránky s dalšími informacemi jsou zde.

Fotogalerie - Rybářská bašta

Booking.com