Litoměřice

Město Litoměřice, ležící na soutoku Labe a Ohře, je spojeno zejména s Karlem Hynkem Máchou. Projděme si ho společně.
Litoměřice - Máchovy schody - večer
Typ výletu:
Autor: Ladislav Zemánek

Litoměřice si Máchu připomínají na více místech. Mácha se sem po dokončení studií práv přestěhoval, začal zde pracovat jako koncipient a také zde v noci z 5. na 6. listopadu 1836 zemřel. Žil zde tedy přibližně 40 dní, ale ve městě má svou ulici, schody i divadlo.
Litoměřice patří mezi nejstarší česká města a byly od počátku 13. století královským městem s mnoha výsadami.

Tento podvečerní foto-výlet nás zavede k Jezuitské hvězdárně (součást městského opevnění), ke katedrále sv. Štěpána, domu, kde žil a zemřel K. H. Mácha, k městským hradbám, které zdoláme po Máchových schodech. Na Mírovém náměstí pak ke kostelu Všech svatých. Zajímavý je i pohled na vyhlídkovou terasu Kalich. Končíme u litoměřického hradu. Tady je mapa. A v dalších dnech už bude čas na další výlety v oblasti Českého středohoří – Třeba na Porta Bohemica.

Fotogalerie - Litoměřice

Booking.com