Porta Bohemica

Výlet z Litoměřic do míst, kde Labe opouští nížinu a mizí mezi kopci Českého středohoří. Jmenuje se Porta Bohemica - Brána Čech.
Výlet - Porta Bohemica
Typ výletu:
Autor: Ladislav Zemánek
Délka: 17.1 km
Převýšení: 558 m
Rok: 2020

Porta Bohemica (Brána Čech) je hodně zajímavé místo. Koryto Labe zde opouští nížinu a mizí mezi kopci Českého středohoří. Je to trochu netypické, protože řeky obvykle tečou směrem do nížiny. Tady je situace jiná. protože řeka tady tekla dříve, než se zde objevily hory …

Na výlet vyrážíme podle mapy po červené značce z Litoměřic kolem Národní přírodní památky Bílé stráně, jejíž části jsou chráněné již od roku 1929.

Pokračujeme přes „stepní“ vrch Hradiště, kde je chráněné území, na kterém můžete vidět koniklec a další stepní květenu. Následuje obec Hlinná, která nabídne zájemcům hospůdku s občerstvením a potom následuje stoupání na Plešivec. Ten kromě výhledů nabízí i přechod přes kamenné moře po modré značce. Na úpatí suťového pole najdete i ledové jámy, které až do letních měsíců udržovaly led a sníh. Další pěknou zastávkou ke hradní zřícenina Kamýk ze 14. století.

Vrcholem trasy jsou Tři kříže u Kalvárie, odkud je krásný výhled na Labe a již zmíněnou oblast Porta Bohemica. Závěrem trasy je klesání na nádraží do Libochovan.

Trasa umožňuje nespočet variant, tak si ji upravte podle potřeby.

Když už budete v této oblasti, tak si prohlédněte i Litoměřice 🙂

 

Určitě na chvilku opusťte modrou a obejděte si zříceninu hradu Kamýk. Dovnitř se nedostanete, ale i tak budete mít pěkný výhled. V Kamýku opustíme modrou a po zelené dojdeme ke Kalvárii. V této přírodní rezervaci opět najdeme řadu vzácných rostlin i živočichů – např. ještěrka zelená. Při pohledu na řeku nelze přehlédnout, že z nížiny teče mezi kopce, tedy „do hor“. Je to tím, že řeka tady byla dříve než kopce a měla tak možnost si koryto „udržovat“.

K řece a k vlaku můžete buď po zelené směrem na Velké Žernoseky, nebo po žluté do Libochovan.

Poděkování za návrh této krásné trasy patří přátelům ze ZO ČSOP Křivatec.

Fotogalerie - Středohoří a Porta Bohemica

Booking.com