Frauenkirche

Kopule kostela Frauenkirche se zřítila na konci 2. světové války a ruiny zde zůstaly ležet téměř 50 let. Až po sjednocení Německa došlo na obnovu, která trvala 12 let. Její výsledek zde můžeme obdivovat.
Drážďany - Frauenkirche
Země:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

První kostelík tohoto jména stál na tomto místě už v 11. století. Původně byl dřevěný, později kamenný románský a následně gotický. Barokní podobu získal kostel v první polovině 18. století.

Stavba byla budována ze saského pískovce. Nejobdivuhodnější je na ní kopule kostela, které se říká „Kamenný zvon“. Váží 12 000 tun a srovnává se někdy s kopulí baziliky svatého Petra v Římě nebo s dómem ve Florencii.

Během sedmileté války v roce 1760 zasáhlo kostel více než sto dělových koulí pruské armády. Přesto stavba odolala. Ani v únoru 1945 při bombardování Drážďan nebyl kostel zasažen. Kvůli následnému požáru v celém městě se vzňal i filmový materiál uchovávaný v podzemních prostorách kostela. Kopule nevydržela žár a zřítila se 15. února 1945. Bylo to den poté, co byla zničena velká část města.

Ruiny kostela byly ponechány v centru města po čtyři desetiletí jako připomínka 2. světové války. Až po znovusjednocení Německa se v roce 1993 začalo s obnovou kostela. Ta byla financována převážně z darů firem i prostých lidí. Suť byla nejdříve roztříděna a každý kámen dostal číslo. Protože se originální stavební plány nezachovaly, byl sestaven přesný počítačový 3D model stavby na základě fotografií a starých obrazů. Každému kamennému bloku bylo nejprve určeno konkrétní místo v modelu a následně i ve skutečné stavbě. Původní kameny jsou výrazně tmavší a tak budou i budoucím generacím připomínat tragický osud chrámu.

Celá náročná rekonstrukce trvala 12 let. Teprve 30. října 2005 byl chrám za obrovského zájmu médií vysvěcen.

Nový pozlacený kříž na kopuli je symbol usmíření, dar britského národa. Říká se, že ho ukoval syn pilota, který se zúčastnil bombardování Drážďan.

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu