Kaňon a vodopád řeky Mostnica

Soutěska řeky Mostnica (Korita Mostnice) nabízí procházku podél řeky, nebo ji lze spojit s okruhem přes okolní kopce.
Vodopád na řece Mostnica
Země:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

Doporučený výlet k řece Mostnica nabídne tu náročnějčí variantu – přes vrch Studor na Planina Uskovnica a pak sestup do soutěsky, nedaleko vodopádu. Zbytek cesty pak již vede podél řeky zpět, do výchozího místa v obci Stara Fužina, kousek od Bohinjského jezera. Okruh měří něco přes 15 km a celkově nastoupáte přes 820 výškových metrů. Mapa je zde.

Stara Fužina nabízí několik parkovišť (placených), z nichž největší je v blízkosti soutěsky. Doporučená trasa vede na začátku po značené trase ke kamennému mostu, za kterým již začne větší stoupání. Na základě informací od místních značenou trasu opouštíme a stoupáme udržovanou, ale úzkou pěšinou na vrch Studor, pod kterým je startovací louka pro paragliding s krásným výhledem na Bohinjské jezero. Samotný vrchol pak vynecháme a následuje sestup do sedla (Planina Blatce), odkud opět stoupáme směrem na Planinu Uskovica.

Planina Uskovica je velký otevřený prostor s pastvinami a historickými i novějšími domy, ale hlavně je tady i možnost občerstvení na chatě Planinska koča na Uskovnici. Další cesta vede po Planině k dřevěnému kostelíku Kapela Marije Kraljice miru. Z těchto míst je i výborný výhled na okolní skalnaté vrcholy. Kromě toho zde najdete i informační panel, který vás upozorní na významné zástupce místní fauny a flory.  První dvě místa zaujímá orel a medvěd 😉

Sestup lesem je místy prudší, ale i když na cestu spadne strom, tak ho tady nechají a vyříznou na něm schod, aby jej bylo možné přejít. Fantastické.

Sestup končí zhruba 200 metrů od cíle – vodopádu Mostnica. My jsme sem přišli později odpoledne, tak je tady už trochu šero, ale na kráse to vodopádu neubralo. Návrat je možný po více cestách, které vedou po obou březích Mostnice, kde se můžete kochat vyhlídkami na pastviny, okolní kopce nebo menší potoky. V místech, kde stojí Planinska koča na Vojah, se údolí zužuje a právě tady začíná kaňon, kde si Mostnica vymlela hluboké úzké koryto velice nepravidelných tvarů. Postupně se údolí opěr rozevře a řeka se rozlije více do šířky. I tady jsou ale zajímavé útvary – třeba Slůně (Slonček).

Ať jste si vybrali levý nebo pravý břeh, dojdete k pokladně, kde se platí vstupné. My jsme sem přišli v půl osmé večer a nikdo tady nebyl. Ani z ceníku není jasné, v jakých časech zde vstupné vybírají. Každopádně je Mostnica na rozdíl od soutěsky Vintgar přístupná nepřetržitě.

Fotogalerie – Okruh kolem kaňonu řeky Mostnica

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu