Řeka Soča – pramen a kaňony

Řeka Soča patří mezi nejkrásnější řeky Evropy a láká k vodním sportům. My se podíváme na její pramen a kaňony - Mala a Velika Korita.
Řeka Soča pod pramenem
Země:
Oblast:
Autor: Ladislav Zemánek

K prameni smaragdové řeky Soča můžete jít podle této mapy. která vás povede od velkého bezplatného parkoviště u silnice, vedoucí do sedla Vršič.

Cestou můžete obdivovat kaskády této řeky a postupně dojdete k vyhlídce nedaleko od pramene. Pokud chcete nahlédnout do jeskyně, kde řeka pramení a obdivovat křišťálově čistou hlubokou vodu, musíte se vydat po cestě, která je značena jako náročná. To se potvrzuje na konci, kde je nutné jít po úzké skalní římse a držet se ocelového lana. Když je méně vody, tak je možné jít suchou nohou i korytem, protože voda v tomto případě od pramene protéká pouze pod zemí a objevuje se až o několik metrů dál. Směrem po proudu řeky Soča se z těchto míst nabízí i výhled na vysoké okolní kopce a rozhodně se tady na chvíli zastavte.

Až se nabažíte zdejší krásy, můžete popojet údolím Trenta po proudu do míst, kde řeka Soča vyčarovala kaňony, které se liší svou velikostí a podle toho se také jmenují – Mala Korita a Velika Korita. Oba kaňony si můžete obejít pěšky podle této mapy. Při pozdně odpoledním focení už není dobré světlo, ale i tak je patrná hloubka smaragdové vody v úzkém korytu. Můžete si porovnat tuto soutěsku s kaňonem řeky Mostnica nebo soutěskou Vintgar.

Fotogalerie – řeka Soča – pramen a soutěsky Velika Korita a Mala Korita

Využitím následujících odkazů podporujete provoz webu